บทสวดพาหุงมหากาฯ (1/2)

คำอนุโมทนาของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน :

บทสวดพาหุงมหากา คือ บทสวดมนต์ที่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ได้ถวาย
ให้ พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้สวดเป็นประจำ เวลาอยู่กับพระมหาราชวัง

และในระหว่างศึกสงคราม จึงปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้า
ทรงรบ ณ ที่ใด ทรงมีชัยชนะอยู่ตลอดมา มิได้ทรงเพลี่ยงพล้ำเลย แม้จะเพียง
สำพังสองพระองค์กับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้า ท่ามกลางกองทัพพม่าจำนวนนับ
แสนคน ก็ทรงมีชัยชนะเหนือกองทัพพม่า ด้วยการกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือ
พระมหาอุปราชา ณ ดอนเจดีย์ปูชนียสถาน แม้ข้าศึกจะยิงปืนไฟเข้าใส่พระองค์
ในตอนที่เข้ากันพระศพ ของพระมหาอุปราชาออกไปราวกับห่าฝนก็มิปาน
แต่ก็มิได้ต้องพระองค์ด้วยเดชะ พาหุง มหากา ที่ทรงเจริญอยู่เป็นประจำนั่นเอง

เป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุด มีผลดีที่สุด เพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของ พระบรมศาสดา ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำทุกวัน จะมีชัยชนะ มีความ เจริญรุ่งเรือง ตลอดกาลนาน มีสติระลึกได้ จะตายก็ไปสู่สุคติภูมิ

ขอให้ญาติโยมสวดพาหุง มหากา กันให้ทั่วหน้า นอกจากจะคุ้มครองตัวแล้ว
ยังคุ้มครองครอบครัวได้ สวดมาก ๆ เข้า สวดกันทั้งประเทศ มีแต่ความรุ่งเรือง
พวกคนพาลสันดานหยาบก็แพ้ภัยไปอย่างถ้วนหน้า

บทสวดพาหุง

ท่อนที่ 1
พาหุงสะหัส สะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเส นะมารัง
ทานาทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต* ชะยะมังคะลานิ

อุปเท่ห์ – แก้ถูกคุณ ถูกภูตผีเข้าสิง ให้หายไป

ท่อนที่ 2
มาราติเร กะมะภิยุช ฌิตะสัพ พะรัตติง
โฆรัมปะนา ฬะวะกะมัก ขะมะถัท ธะยักขัง
ขันตีสุทัน ตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต* ชะยะมังคะลานิ

อุปเท่ห์ – เมื่อจะกินยา ให้เสกทุกครั้ง ทั้งสะเดาะโรค
สิ้นโศกราคี มีคุณเหลือที่จะสรรบรรยาย

ท่อนที่ 3
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัต ตะภูตัง
ทาวัคคิจัก กะมะสะนี วะสุทา รุณันตัง
เมตตัมพุเส กะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต* ชะยะมังคะลานิ

อุปเท่ห์ – เมื่อจะเข้าป่า สู่ดงพงไพร มวลสัตว์นานา ไม่กล้าเข้าใกล้
เกรงเดชมากมาย

ท่อนที่ 4
อุกขิตตะขัค คะมะติหัต ถะสุทา รุณันตัง
ทาวันติโย ชะนะปะถัง คุลิมา ละวันตัง
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต* ชะยะมังคะลานิ

อุปเท่ห์ – เมื่อไปต่างเมือง จะให้รุ่งเรือง จงเร่งภาวนา ก่อนออกเคหา
ภาวนาเรื่อยไป ในเมื่อนึกได้ จนถึงจุดหมาย แดนดินถิ่นอื่น อุกขิตบทนี้
แสนดีหนักหนา ฝูงชนเห็นหน้า รักใคร่ไมตรี หากเจริญบ่อยๆ
ลาภจะลอยมา เหมือนดังวารี ถ้าได้บูชา สิ้นทุกราตรี ลาภจะเกิดมี
ให้ได้ใช้สอย

ท่อนที่ 5
กัตตะวา นะกัฏ ฐะมุทะรัง อิวะคัพ ภินียา
จิญจายะทุฏ ฐะวะจะนัง ชะยะกา ยะมัชเฌ
สันเตนะโส มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต* ชะยะมังคะลานิ

อุปเท่ห์ – ถ้ามีศัตรู มาทำข่มขู่ จู่โจมบีฑา จงได้รำพึง
ถึงพระคาถา บทกัตตะวา ว่าให้ขึ้นใจ ศัตรูโหด จะเกิดปราโมทย์
ชื่นชมฤทัย เคยเกลียดกลับรัก สมัครรักใคร่ เป็นมิตรต่อไป
ตราบเท่ามรณะ

ท่อนที่ 6
สัจจังวิหา ยะมะติสัจ จะกะวา ทะเกตุง
วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอัน ธะภูตัง
ปัญญาปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต* ชะยะมังคะลานิ

อุปเท่ห์ – พระคาถาบทนี้ คุณค่าย่อมมี ดีนักดีหนา ใช้ภาวนาไป
แม้พูดกับใคร เขาจะเชื่อฟัง ถ้อยคำนานา ไม่มีกังขา ระแวงแคลงใจ

ท่อนที่ 7
นันโทปะนัน ทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะเถ ระภุชะเค นะทะมา ปะยันโต
อิทธูปะเท สะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต* ชะยะมังคะลานิ

อุปเท่ห์ – บทนี้ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับดับพิษ ได้โดยฉับไว ไม่เลือกว่าฤทธิ์
อสรพิษใดๆ แก้ได้ดังใจ ด้วยบทนันโท

ท่อนที่ 8
ทุคคาหะทิฏ ฐิภุชะเค นะสุทัฏ ฐะหัตถัง
พรัหมังวิสุท ธิชุติมิท ธิพะกา ภิธานัง
ญาณาคะเท นะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต* ชะยะมังคะลานิ

อุปเท่ห์ – ก่อนกล่าวปราศรัย เรื่องราวใดๆ ในหมู่ประชา ก่อนแก้ปัญหา
ที่ผู้ถามมาต่อหน้าฝูงชน ที่มานั่งฟัง จิตใจเบิกบาน ปฏิภาณว่องไว
ชนะได้ดังใจ สมเจตนารมณ์

ท่อนที่ 9
เอตาปิพุท ธะชะยะมัง คะละอัฏ ฐะคาถาโย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเน กะวิวิธา นิจุปัท ทะวะนิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมย ยะนะโร สะปัญโญ

บทสวดพาหุง ผมได้เว้นวรรค ตามจังหวะการท่องมนต์นะครับ
*ถ้าสวดให้ตัวเอง เปลี่ยนเป็น “เม”

คลิกที่นี่ เพื่อโหลดเสียงบทสวดพาหุง (4.8 MB)
(เสียงจากวัดเขาถ้ำประทุน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *