บทสวดพาหุงมหากาฯ (2/2)

คำอนุโมทนาของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน :

บทสวดพาหุงมหากา คือ บทสวดมนต์ที่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ได้ถวาย
ให้ พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้สวดเป็นประจำ เวลาอยู่กับพระมหาราชวัง

และในระหว่างศึกสงคราม จึงปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้า
ทรงรบ ณ ที่ใด ทรงมีชัยชนะอยู่ตลอดมา มิได้ทรงเพลี่ยงพล้ำเลย แม้จะเพียง
สำพังสองพระองค์กับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้า ท่ามกลางกองทัพพม่าจำนวนนับ
แสนคน ก็ทรงมีชัยชนะเหนือกองทัพพม่า ด้วยการกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือ
พระมหาอุปราชา ณ ดอนเจดีย์ปูชนียสถาน แม้ข้าศึกจะยิงปืนไฟเข้าใส่พระองค์
ในตอนที่เข้ากันพระศพ ของพระมหาอุปราชาออกไปราวกับห่าฝนก็มิปาน
แต่ก็มิได้ต้องพระองค์ด้วยเดชะ พาหุง มหากา ที่ทรงเจริญอยู่เป็นประจำนั่นเอง

เป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุด มีผลดีที่สุด เพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของ พระบรมศาสดา ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำทุกวัน จะมีชัยชนะ มีความ เจริญรุ่งเรือง ตลอดกาลนาน มีสติระลึกได้ จะตายก็ไปสู่สุคติภูมิ

ขอให้ญาติโยมสวดพาหุง มหากา กันให้ทั่วหน้า นอกจากจะคุ้มครองตัวแล้ว
ยังคุ้มครองครอบครัวได้ สวดมาก ๆ เข้า สวดกันทั้งประเทศ มีแต่ความรุ่งเรือง
พวกคนพาลสันดานหยาบก็แพ้ภัยไปอย่างถ้วนหน้า

บทสวดมหาการุณิโก
ท่อนที่ 1
มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตะวา
ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุเต* ชะยะมังคะลัง ฯ

ท่อนที่ 2
ชะยันโตโพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโณ เอวัง
อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะ ปัลลังเก สีเส
ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต
ปะโมทะติ ฯ

ท่อนที่ 3
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ
สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จาริสุ ปะทักขินัง กายะกัมมัง
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณีธีเต ปะทักขิณา
ปะทักขิณา นิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

ท่อนที่ 4
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุ
ภาเว นะสะทาโสตถี ภะวันตุเต* ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุ
ภาเว นะสะทาโสตถี ภะวันตุเต* ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุ
ภาเว นะสะทาโสตถี ภะวันตุเต* ฯ

*ถ้าสวดให้ตัวเอง เปลี่ยนเป็น “เม”

คลิกที่นี่ เพื่อโหลดเสียงบทสวดมหาการุณิโก (3.2 MB)
(เสียงจากวัดเขาถ้ำประทุน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *