พระธาตุประจําปีเกิด (2/4)

การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณว่า เมื่อสิ้นอายุขัย ดวงวิญญาณ
จะไปสถิตอยู่ตามพระธาตุเจดีย์ ต่าง ๆ ตามปีที่เกิด ดังนั้นการไหว้บูชาพระธาตุประจําปีเกิด ทุกคืน
จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อีกทั้งยังถือกันว่า ในชีวิตหนึ่งควรได้มีโอกาส ไปสักการบูชาพระธาตุประจําปีเกิด
สักครั้ง ให้เกิดความเป็นสิริมงคลมีอายุมั่นขวัญยืน ทั้งยังได้บุญอานิสงส์มาก

คำว่า พระธาตุ มีหมายความถึง พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และยังรวมถึงสถานที่หรือพระเจดีย์ที่บรรจุ
พระบรมธาตุด้วย ซึ่งในแต่ละแห่งจะมีตำนาน หรือ ประวัติที่เล่าถึงมูลเหตุการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์
ซึ่งสัมพันธ์กับการเสด็จโปรดสัตว์ของพระพุทธเจ้าในดินแดนต่างๆ และยังอาจจะรวมไปถึงประวัติ
ความเป็นมาของบ้านเมืองแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย

พระธาตุประจําปีเกิด (1/4)ปีชวด , ปีฉลู , ปีขาล
พระธาตุประจําปีเกิด (2/4)ปีเถาะ , ปีมะโรง , ปีมะเส็ง
พระธาตุประจําปีเกิด (3/4)ปีมะเมีย , ปีมะแม , ปีวอก
พระธาตุประจําปีเกิด (4/4)ปีระกา , ปีจอ , ปีกุน

ปีเถาะ => ปีกระต่าย (ธาตุไม้)
พระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุแช่แห้ง กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน

พระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุแช่แห้ง จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง

ปีมะโรง => ปีงูใหญ่ (ธาตุทอง)
พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์
พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์

พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งซึ่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตามถนนรอบ เมืองเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วถึงกัน แต่เดิมที่ดินบริเวณวัดนี้เป็นตลาด เรียกชื่อว่า วัดลีเชียง (ลี หมายถึง ตลาด) จนถึงปี พ.ศ. 1888 พระเจ้าผายู กษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังรายทรงโปรดฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้น พร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์สูง 24 ศอกองค์หนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิพระราชบิดาของพระองค์ สถาปัตยกรรมสำคัญของวัดนี้ได้แก่ วิหารลายคำที่มีจิตรกรรมฝาผนังงดงาม พระอุโบสถ หอไตรที่มีปูนปั้นรูปเทวดาประดับ และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา

ปีมะเส็ง => ปีงูเล็ก (ธาตุไฟ)
พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ – วัดหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ อยู่ชานเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตรตามถนนเลี่ยงเมือง จะมีทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 700 เมตร ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 โดยได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ร่มรื่น

รูปพระธาตุจริง : Forward Mail
รูปพระธาตุจำลอง : phraphuttharoop.com

3 thoughts on “พระธาตุประจําปีเกิด (2/4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *