บทสวดพาหุงมหากาฯ (2/2)

คำอนุโมทนาของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน : บทสวดพาหุงมหากา คือ บทสวดมนต์ที่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ได้ถวายให้ พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้สวดเป็นประจำ เวลาอยู่กับพระมหาราชวัง

Read more

บทสวดพาหุงมหากาฯ (1/2)

คำอนุโมทนาของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน : บทสวดพาหุงมหากา คือ บทสวดมนต์ที่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ได้ถวายให้ พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้สวดเป็นประจำ เวลาอยู่กับพระมหาราชวัง

Read more